ridged thrown bowl in white satin matte

$148.00 Sold Out

Off-kilter throw lines. White satin matte glaze over white stoneware.

Measures 9” diameter, 5” high.